RIGLYNE vir SAVLU kongres 2018


MASJIENWERK: VOORSKOOT
VIR ‘N KLEUTER
3 – 5 JAAR, SEUN
OF DOGTER
VEREISTES:
Voorskoot vir ‘n kleuter, seun of dogter. Die
voorskoot moet goeie verhoudings hê.
Enige styl is toelaatbaar. Karakter kan
uitgebeeld word. Die voorskoot moet vollengte
wees, aaneenlopend of met ‘n bostuk. Indien die
voorskoot ‘n bostuk het, moet dit dubbeld wees.
Die voorskoot moet ‘n sak of sakke hê.
TEKSTIELSTOF EN GARING:
Tekstielstof moet duursaam wees en die
wasproses kan deurstaan. Kies ‘n tekstielstof
waarmee u gemaklik voel en goeie resultate mee
sal kan verkry. Garing van goeie kwaliteit moet
gebruik word.
TOOISELS:
Tooisels moet duursaam wees en dieselfde
wasproses as die res van die artikel kan
deurstaan. Tooisels moet goed vasgeheg wees en
nie die strykproses bemoeilik nie.
KONSTRUKSIE:
Geskikte vasmakers moet gebruik word en
dit moet prakties wees vir ‘n kind om aan en
uit te trek. Waar bande gebruik word moet
bande dubbeld wees. Die band om die nek
moet gemaklik oor die kop kan gaan. Rolnate,
eenvoudige platnate of toe enkelnate is geskik vir
die voorskoot.
AFWERKING EN AANBIEDING:
Sorg dat alle los drade weggewerk is. Pars artikel
oordeelkundig. Bied die artikel in ‘n deurskynende
plastieksak aan.

HANDVLYT: COLLAGE
van knope en krale met
20% ander bykomstighede
indien verkies
VEREISTES:
Prent of ontwerp van eie keuse. Grootte,
maksimum A3. Knope en krale met 20% ander
bykomstighede indien verkies. Enige stewige
basis, bv. Karton, kartonplank, hout (liggewig).
Geen glas bedekking word toegelaat nie.
WERKSGEHALTE:
Die basis mag geverf wees of met materiaal
oorgetrek word. Die ontwerp of prent word
geplak met knope en krale. Indien verkies kan
daar 20% ander voorwerpe van plastiek, metaal,
ens. gebruik word. Sorg vir genoeg tekstuur
en geskikte kleurgebruik. Die hele oppervlakte
behoort bedek te wees. ‘n Smal raam mag om die
prent aangebring word vir afwerking, maar is nie
verpligtend nie.
AFWERKING EN AANBIEDING:
Die agterkant van die prent of ontwerp moet
ook netjies afgewerk word, want dit is deel van
die artikel. Vilt kan ook gebruik word om die
agterkant te plak. Geen gommerke mag sigbaar
wees nie. Dit moet ‘n stewige ophangmeganisme
hê. Verpakking in borrelplastiek word aanbeveel.

SKRYFKUNS: PROSA
TEMA:
MAANDAGOGGEND
Taalgebruik, sinskonstruksie, korrekte
spelling, leestekens, paragrawe en ‘n goeie
storielyn dra by tot ‘n taalkunswerk.
Emosies, spitsvondigheid, humor, ‘n stukkie
verrassing, eie ondervinding en fyn waarneming
kan bydra tot ’n goeie Maandagoggend storie. Kan
in Afrikaans of Engels geskryf word.
AANTAL WOORDE:
350-400 woorde, getik of geskryf. Hoeveelheid
moet hand getel word. Onderaan die storie moet
die aantal woorde wat gebruik is, aangedui word.
Leestekens tel nie as woorde nie.
AANBIEDING:
Getik of geskryf op A4 papier. Indien getik, dan no
12 grootte en enkel spasiëring in Arial of
Calibri font.
Deelnemer se naam, van, tak en provinsie
word op ‘n toegevoude papier agterop die A4
papier met ‘n kleefbandstrook geheg. Liefs nie aan
die sakkie nie.
Die A4 papier word in ‘n A4 plastiese
leêrsakkie aangebied.

FOTOGRAFIE:
MENSE IN AKSIE
TEMA:
MENSE IN AKSIE
(beweging wat vasgevang word deur kamera)
VEREISTES:
Slegs kleurfoto’s is toelaatbaar. Geen sport of
dierefoto’s word toegelaat nie. Geen manipulasie
is toelaatbaar nie, bv. deur iets by te voeg of weg
te neem uit die oorspronklike foto.
GROOTTE: Jumbo
MONTERING:
Montering moet nie groter as A4 wees nie.
Agtergrondkleur moet pas by die foto.
AANBIEDING:
Foto moet in ‘n plastiese lêersakkie aangebied
word. Deelnemer se naam, van, tak en provinsie
moet agterop die montering met kleeflint
geplak wees, verkieslik nie op die plastiese
sakkie nie.No comments:

Post a Comment